A A A

Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021

Dla wspierania lokalnych inicjatyw oraz tworzenia warunków ułatwiających dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, opracował dokument „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021”.

Plan, opracowany i dostosowany do możliwości województwa, wspomoże realizację zadań w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Wyznaczone cele i kierunki polityki zdrowotnej pozwolą na optymalizację planowanych programów polityki zdrowotnej, a także wyznaczą kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym obszarze.


 Pliki do pobrania:

Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021

Podsumowanie zadań realizowanych w ramach "Kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2021"

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/