Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2022-2026

Dla wspierania lokalnych inicjatyw oraz tworzenia warunków ułatwiających dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, opracował dokument „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2022-2026”.

Plan, opracowany i dostosowany do możliwości województwa, wspomoże realizację zadań w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Wyznaczone cele i kierunki polityki zdrowotnej pozwolą na optymalizację planowanych programów polityki zdrowotnej, a także wyznaczą kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym obszarze.


 Pliki do pobrania:

Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2022-2026