Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych

Cele programu

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych, uczestniczących w programie, w latach 2019–2022.

Cele szczegółowe obejmują:

1.    Wzrost poziomu wiedzy na temat odpowiednich wzorców zachowań, skutecznych w modyfikacji czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u co najmniej 80 proc. uczestników programu.

2.    Zaprzestanie palenia papierosów (w tym wyrobów elektronicznych) przez co najmniej 50 proc. uczestników programu, którzy palili papierosy przed wystąpieniem OZW – deklarowane po 12 miesiącach uczestnictwa w programie.

3.    Podejmowanie aktywności fizycznej przez co najmniej 50 proc. uczestników programu, trwającej minimum 75 min. w tygodniu – deklarowane po 12 miesiącach uczestnictwa w programie.

4.    Spadek masy ciała o minimum 3 proc., u co najmniej 25 proc. uczestników programu – według pomiaru masy ciała dokonanego podczas spotkania podsumowującego, po 12 miesiącach uczestnictwa w programie.

5.    Regularne stosowanie farmakoterapii przez co najmniej 90 proc. uczestników programu – deklarowane po 12 miesiącach uczestnictwa w programie.

6.    Zmiana nawyków żywieniowych na prozdrowotne u co najmniej 50 proc. uczestników programu – deklarowana po 12 miesiącach uczestnictwa w programie.

Program zakłada przeprowadzenie interwencji edukacyjno-konsultacyjnej dla osób po OZW. Nabór uczestników do programu może odbywać się maksymalnie do 15 grudnia 2021 r. W roku 2022 prowadzone są jedynie interwencje dla osób zakwalifikowanych do programu przed 15 grudnia 2021 r.

Kto może uczestniczyć w programie?

Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby, które spełnią wszystkie kryteria włączenia, tj.:

– osoba aplikująca do programu jest w trakcie hospitalizacji po OZW lub w ciągu ostatnich 30 dni kalendarzowych wystąpił u niej epizod OZW (obowiązek wykazania dokumentacji medycznej potwierdzającej ten fakt);

– osoba aplikująca do programu w dniu zgłoszenia musi mieć ukończone 18 lat;

– osoba aplikująca do programu musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie, zgodny z załącznikiem A;

– osoba aplikująca do programu w dniu zgłoszenia do programu musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

– osoba aplikująca do programu nie może w tym samym czasie być uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze.

Wszystkie powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryteriów kwalifikacji do programu stanowi przeciwwskazanie do udziału w nim.

Pozytywna opinie o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nr 66/2019 z dnia 27 maja 2019 r. Treść programu została dostosowana do uwag i sugestii zawartych w opinii.

Zgodnie z art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej dokonano w drodze konkursu ofert.

Budżet programu i okres realizacji

Okres realizacji programu wynosi 4 lata (2019–2022). Wartość podpisanych umów: 432 254,03 zł.

Realizatorzy programu:

  • Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kasprzaka 17, paw. 9

Telefon do osoby, u której można uzyskać dodatkowe informacje na temat realizacji programu:

Dr Piotr Sionek 692 626 567

e-mail do osoby, u której można uzyskać dodatkowe informacje na temat realizacji programu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia jednostki - godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz.15.00

Wtorek: od godz. 8.00 do godz.18.00

Środa: od godz. 8.00 do godz.15.00

Czwartek: od godz. 8.00 do godz.18.00

Piątek: od godz. 8.00 do godz.15.00

  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68,
    07-300 Ostrów Mazowiecka

Telefon do osoby, u której można uzyskać dodatkowe informacje na temat realizacji programu:

Elżbieta Łada 29 746 38 18

e-mail do osoby, u której można uzyskać dodatkowe informacje na temat realizacji programu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia jednostki, godziny w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz.20.00

Wtorek: od godz. 8.00 do godz.20.00

Środa: od godz. 8.00 do godz.20.00

Czwartek: od godz. 8.00 do godz.20.00

Piątek: od godz. 8.00 do godz.20.00

Sobota: od godz. 10.00 do godz. 12:00

Niedziela: od godz. 10.00 do godz. 12.00