A A A

Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza - edycja 2022

 Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza - edycja 2022!

Do dyspozycji mieszkańców jest 25 mln złotych.

 

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

Czym jest Budżet Obywatelski Mazowsza?

- Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

- Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego regionu.

 Kto może wziąć udział?

- W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego.

 Jak złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza?

- Projekt można złożyć poprzez stronę bom.mazovia.pl lub na formularzu papierowym.

 Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza można znaleźć na stronie internetowej: https://bom.mazovia.pl/

logo BOM

 

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/