A A A

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2023-2025

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2023-2025

Celem głównym „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2023-2025 jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów skóry, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników Programu korzystających z edukacji zdrowotnej.

Cele szczegółowe Programu obejmują:

 • szkolenia z zakresu samokontroli znamion i pieprzyków dla osób z grupy wysokiego ryzyka;
 • szkolenia dla personelu medycznego, w ramach których przekazywane będą zalecane metody profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów skóry.

Budżet programu

Okres realizacji programu został zaplanowany na lata 2023-2025, a jego budżet wynosi 1 500 000 mln zł. Program sfinansowany zostanie w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Grupa docelowa i kryteria kwalifikacji

Program skierowany jest do dwóch grup uczestników:

 • I grupa – osoby powyżej 18 rok życia, które obarczone są przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka;
 • II grupa – personel medyczny pracujący na terenie województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i pielęgniarek POZ).

Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:

 • mieć ukończony 18 rok życia;
 • mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą
  na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 • przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie;
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 2 lat;

dodatkowo:

 • u osoby aplikującej do programu, podczas wywiadu, musi zostać stwierdzony co najmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:
 • jasna karnacja podatna na występowanie poparzeń słonecznych;
 • obciążający wywiad rodzinny: rak skóry wśród członków rodziny;
 • osoby z dużą ilością znamion i pieprzyków (>100);
 • narażenie na długotrwałe promieniowanie słoneczne z tytułu wykonywanego zawodu.

Świadczenia zaplanowane w programie

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

 • działania informacyjno-edukacyjne;
 • szkolenia z zakresu samokontroli znamion;
 • działania szkoleniowe dla personelu medycznego.

Program zakłada przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szkoleń z zakresu samokontroli znamion, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Natomiast świadczenia zostały przewidziane dla osób w wieku od 18 roku życia z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, weryfikowanych w chwili kwalifikacji uczestnika do programu.

Dodatkowo w ramach Programu zaplanowano przeprowadzenie działań szkoleniowych dla kadry medycznej (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i pielęgniarek POZ) z terenu województwa mazowieckiego. Uczestnikom szkoleń przekazywane będą informacje dotyczące m.in. ryzyka występowania nowotworów skóry i profilaktyki tego rodzaju chorób onkologicznych.

Projekt programu został dostosowany do rekomendacji nr 7/2020 z dnia 30 listopada 2020 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Lista realizatorów Programu:

 • Centrum Medyczne „FM Clinic” Sp. z o.o. z siedzibą przy Ogrodnicza 6, 05-082 Babice Nowe;
 • Inwest Med. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33 lok. 101, 05-120 Legionowo;
 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie z siedzibą przy ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
 • Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa.

Dane kontaktowe do Realizatorów:

Osoby chętne do wzięcia udziału w programie mogą zgłaszać się do niżej wymienionych placówek.

 • Centrum Medyczne „FM Clinic” Sp. z o.o.

ul. Ogrodnicza 6

05-082 Babice Nowe

Tel. 22 101 00 44 lub 780 780 153

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

poniedziałek, 8:00 – 20:00

wtorek – piątek, 8:00 – 18:00

sobota, 8:00 – 12:00

 • Inwest Med. Sp. z o.o.

Centrum Medyczne Goldenmed

ul. Odkryta 4

03-140 Warszawa

Tel. 22 100 52 82

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

poniedziałek i czwartek, 10:00 – 16:00

środa, 10:00 – 20:00

sobota, 10:00 – 13:00

 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

ul. Bursztynowa 2

04-749 Warszawa

Tel. 22 47 35 100 lub 22 47-35-348

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

poniedziałek i piątek, 13:00 – 18:00

środa, 15:00 – 20:00

sobota, 11:00 – 14:00

 • Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

Tel. 261 817 238

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

wtorek i piątek, 9:00 – 14:00

środa, 14:00 – 20:00

czwartek, 8:00 – 14:00

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/