Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego

2022

„Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży” - II edycja

2021

„Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży”

„Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” – II edycja

2020

W związku sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, konferencja pt.: „Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” – II edycja, planowana na 2020 r., została odwołana i przeniesiona na inny termin.

Decyzja ta, została podjęta w celu zapewniania maksymalnego bezpieczeństwa jej uczestników, co jest naszym najwyższym priorytetem.

2019

„Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży”.

Broszura pokonferencyjna

2018

„Rodzina z problemem uzależnień - konsekwencje dla dziecka”

2017

„Choroby kręgosłupa - profilaktyka i leczenie”