A A A

Psychoedukacja i wsparcie osób z chorobą nowotworową i ich bliskich

W Polsce na nowotwory złośliwe zachorowuje około 150 000 osób rocznie. Zachorować może każdy i w każdym wieku, jednak 2/3 wszystkich zachorowań pojawia się po 55 roku życia. Niektóre nowotwory mają genetyczny czynnik ryzyka. U osób, których krewni zachorowali na określony typ nowotworu, ryzyko zachorowania może być większe. Ryzyko zachorowania u tych osób jest także silnie związane z wpływami środowiska i stylem życia: dietą, zmianami hormonalnymi, narażeniem na substancje rakotwórcze.

Normalnym uczuciem w sytuacji rozpoznania nowotworu jest obawa przed śmiercią. Zazwyczaj ludzie z postawioną diagnozą potrzebują czasu na przyjęcie wiadomości o chorobie. Potrzebują czasu, aby pomyśleć o najważniejszych w życiu sprawach oraz znaleźć wsparcie bliskich. Dla wielu z nich jest to bardzo trudny i pełen emocji okres. Uczucia takie jak szok, niedowierzanie, lęk i złość są w tej sytuacji normalne. Choroba nowotworowa jest dla osoby chorej i jej rodziny wydarzeniem kryzysogennym. Emocje, które towarzyszą tej sytuacji pochłaniają dużo energii psychicznej, co może utrudniać przyjęcie i zrozumienie wszystkich informacji medycznych, które pacjent otrzymuje od lekarza. W nowej sytuacji, osoby z postawioną diagnozą, często poszukują informacji na temat choroby i radzenia sobie z trudnymi emocjami. Istotne jest to, aby mogli uzyskać rzetelne informacje od specjalistów w tej dziedzinie.

W trudnej sytuacji jest również rodzina i bliscy osoby chorej na nowotwór. Mogą im towarzyszyć takie emocje jak: lęk, niedowierzanie, niepokój. Często nie wiedzą jak powinni rozmawiać i postępować z członkiem rodziny, który zachorował.

Zarząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich przeznaczył kwotę 192 700 zł.

Głównym celem działań podjętych w ramach edukacji zdrowotnej jest pogłębienie wiedzy o chorobie wśród osób chorych na nowotwór i ich bliskich, obejmuje m.in. naukę rozpoznawania własnych emocji, których wyrażanie jest podstawą łagodzenia przeżywanego stresu i sposobów radzenia sobie z nim oraz doskonalenie porozumiewania się z najbliższym otoczeniem i personelem medycznym, technik pracy z negatywnymi myślami czy metod obniżających poziom stresu. Działania jakie podejmowane w ramach zadania to m.in. warsztaty dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową prowadzone przez psychologa/psychoonkologa, warsztaty dla osób z chorobą nowotworową, poradnictwo indywidualne oraz broszury w formie papierowej i elektronicznej.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/