A A A

Mazowsze dla Zdrowia 2024

logo samorządowego instrumentu wsparcia Mazowsze dla zdrowia

Czym jest Samorządowy Instrument Wsparcia Mazowsze dla Zdrowia? 

Samorządowy Instrument Wsparcia Mazowsze dla Zdrowia jest programem wsparcia dla powiatów i miast na prawach powiatu, realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jaki jest cel działania Instrumentu?
Celem Instrumentu jest wspieranie zadań związanych z promocją zdrowia  i profilaktyką chorób wśród mieszkańców Mazowsza, poprzez udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego. Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa przeznaczona jest na zadania o charakterze bieżącym z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją, związane z promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

Finansowaniem objęte są działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, prowadzone w formie: warsztatów, spotkań edukacyjnych, pikników wspierających zdrowy styl życia, „akcji” profilaktycznych wspierających zwiększenie wykrywalności chorób cywilizacyjnych, a także innych najczęściej występujących chorób.

Wysokość pomocy finansowej

Pomoc finansowa na realizację zadania w ramach Instrumentu może wynieść do 80% kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
W 2024 r. w ramach Instrumentu zostało dofinansowane 28 wniosków na łączą kwotę 2 415 446,10 zł.

Pomoc finansowa w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Mazowsze dla Zdrowia Mazowszan trafiła do:

M.st Warszawa
Zadanie 1: KOCHANE ZDROWIE- zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym - profilaktyka cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz profilaktyka" chorób nowotworowych
Zadanie 2: KOCHANE ZDROWIE- zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym - profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Miasto Płock
Zadanie 1: Profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanek Płocka w wieku 30-44 lata
Zadanie 2: Profilaktyczne badania prostaty dla mieszkańców Płocka w wieku 40+

Powiat białobrzeski
Zadanie 1: Program profilaktyki chorób nowotworowych takich jak szyjki macicy, jajnika, sutka wśród mieszkanek Powiatu Białobrzeskiego. JESTEM PIĘKNA, JESTEM MODNA, JESTEM ZDROWA
Zadanie 2: Program profilaktyki chorób naczyniowo-sercowych oraz profilaktyka chorób nowotworowych skóry wśród Mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego. ZADBAJ O ZDROWE SERCE I SKÓRĘ – BĄDŹ KROK PRZED CHOROBĄ

Powiat ciechanowski
Zadanie: Program zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego

Powiat legionowski
Zadanie 1: Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, insulinooporności, nadwagi i otyłości wśród dorosłych mieszkańców powiatu legionowskiego.
Zadanie 2: Program profilaktyki chorób nowotworowych sutka na terenie powiatu legionowskiego

Powiat makowski
Zadanie 1: Program profilaktyczny zapobiegania chorobom układu sercowo – naczyniowego
Zadanie 2: Zaopatrzenie ortopedyczne stóp w zapobieganiu i leczeniu stopy cukrzycowej

Powiat ostrołęcki
Zadanie 1: Program zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego
Zadanie 2: Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego

Powiat otwocki
Zadanie 1: Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu
Zadanie 2: ŻYJ ZDROWO - edycja 2

Powiat piaseczyński
Zadanie: PO PIERWSZE ZDROWIE

Powiat płocki
Zadanie 1: Bezpłatne badania PET dla mieszkańców powiatu płockiego
Zadanie 2: Powiatowy Program Profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV

Powiat płoński
Zadanie 1: CZAS NA ZDROWIE!
Zadanie 2: WIĘCEJ ZDROWIA – WIĘCEJ ŻYCIA!

Powiat pułtuski
Zadanie: Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim

Powiat szydłowiecki
Zadanie: Profilaktyka otyłości i nadwagi wśród mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego

Powiat warszawski zachodni
Zadanie 1: Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu
Zadanie 2: Profilaktyka chorób nowotworowych dla kobiet z powiatu warszawskiego zachodniego - rak piersi

Powiat wyszkowski
Zadanie 1: "Białe soboty w SPZZOZ w Wyszkowie" pn. POSŁUCHAJ SWEGO SERCA. ZBADAJ SIĘ!
Zadanie 2: Białe soboty w SPZZOZ w Wyszkowie pn. POWIEDZ STOP CUKRZYCY. ZBADAJ SIĘ!

Powiat żuromiński
Zadanie: Badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu żuromińskiego

Powiat pruszkowski
Zadanie: Poprawa dostępności do profilaktyki raka piersi wśród mieszkanek powiatu pruszkowskiego

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/