A A A

Informator Zdrowia Psychicznego

Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zdrowie psychiczne, na równi ze zdrowiem fizycznym i społecznym stanowi bardzo ważny element funkcjonowania człowieka. W dzisiejszej rzeczywistości, stawiającej człowiekowi coraz wyższe wymagania, zaburzenia natury psychicznej stanowią częsty problem zdrowotny w populacji. Odpowiadając na potrzeby społeczeństwa Samorząd Województwa opracował dla Państwa Informator Zdrowia Psychicznego, zawierający najważniejsze, przejrzyste informacje dotyczące najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, sposobów zapobiegania, reagowania i leczenia. Ponadto znajdują się w nim dane teleadresowe placówek na terenie województwa mazowieckiego, w których można uzyskać pomoc w sytuacji występujących zaburzeń psychicznych, a także dane zakładów pracy chronionej. 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą aktualizacją Informatora.

pdfInformator Zdrowia Psychicznego

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem „Kryzys Psychologiczny – Poradnik dla rodziców i dzieci”, przygotowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w którym omówiono różne sytuacje mogące wywołać kryzys oraz ich następstwa. Publikacja ma charakter praktyczny, zawiera wyjaśnienia pojęć, sposoby rozpoznania ewentualnego kryzysu, ale przede wszystkim podaje propozycje rozwiązania lub miejsca, w których można uzyskać pomoc. Poradnik nie wyczerpuje wiedzy na temat omawianych zagadnień, ma stanowić swoistą apteczkę pierwszej pomocy i zachęcić do pracy lub poszukiwania wsparcia w odpowiedniej sytuacji. 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/