A A A

Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”

logo Instrumentu Wsparcia Mazowsze dla zdrowia psychicznego

Czym jest Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego?

Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego jest nowym programem wsparcia, realizowanym po raz pierwszy w 2024 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jaki jest cel działania Instrumentu?

Celem Instrumentu jest wspieranie zadań związanych z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców Mazowsza, poprzez udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego. Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa przeznaczona jest na zadania o charakterze bieżącym z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją, związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń psychicznych.
Realizacja zadań, na które może zostać udzielona pomoc finansowa dot. m.in.:

  • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
  • profilaktyki zaburzeń psychicznych w tym: profilaktyki wypalenia zawodowego, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju;
  • działań realizowanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie prowadzenia edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Wysokość pomocy finansowej

Pomoc finansowa na realizację zadania w ramach Instrumentu może wynieść do 80% kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
W 2024 r. w ramach Instrumentu zostało dofinansowane 23 wniosków na łączą kwotę 1 400 319,00 zł.

Na realizację tego działania w 2024 r. przeznaczyliśmy kwotę 1 533 107 zł , a pomoc finansowa w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego trafiła do:

Miasto Ostrołęka
Zadanie: Szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe, organizację grup wsparcia i superwizji dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka

Miasto Płock
Zadanie 1: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z zakresu zdrowia psychicznego wśród mieszkańców miasta Płocka
Zadanie 2: Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez specjalistyczne wsparcie kadr z terenu miasta Płocka

Miasto Radom
Zadanie: Profilaktyka zdrowia psychicznego w obliczu chorób neurodegeneracyjnych

M.st. Warszawa
Zadanie 1: Warszawski dobrostan psychiczny dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą
Zadanie 2: Program „Wawa-TUS-y” - Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w m.st. Warszawa

Powiat grodziski
Zadanie 1: PROFESJONALNI W POMAGANIU. Szkolenia i superwizje dla psychologów szkół i poradni z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Zadanie 2: SILNI RODZICE – program wsparcia rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Powiat legionowski
Zadanie 1: Podnoszenie i rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego
Zadanie 2: Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi poprzez edukację młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego

Powiat makowski
Zadanie: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z zakresu zdrowia psychicznego dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Makowski

Powiat miński
Zadanie: Zadbaj o siebie

Powiat nowodworski
Zadanie: Bez TABU o głowie

Powiat ostrołęcki
Zadanie: Powiat Ostrołęcki dla Zdrowia Psychicznego młodzieży

Powiat otwocki
Zadanie: CENTRUM WSPARCIA PSYCHICZNEGO – PILOTAŻ

Powiat piaseczyński
Zadanie 1: Zdrowie psychiczne filarem dobrostanu mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego
Zadanie 2: BEZ FALSTARTU – rozwój kompetencji osobisto-zawodowych kadry pedagogicznej kluczem do zdrowia psychicznego młodego pokolenia

Powiat płoński
Zadanie 1: Szkoła pozytywnego myślenia - profilaktyka zdrowia psychicznego
Zadanie 2: #Self-care. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

Powiat pruszkowski
Zadanie: Powiat Pruszkowski dla Zdrowia Psychicznego 2024

Powiat warszawski zachodni
Zadanie: Rozumienie emocji – droga ku zdrowiu psychicznemu

Powiat węgrowski
Zadanie: Szkoła zdrowych emocji

Powiat wołomiński
Zadanie: Więcej o Zdrowiu


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wydziału Zdrowia Psychicznego:

Karolina Chabroszewska, tel. 22 59 79 903; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karolina Ołubek, tel. 22 59 79 048; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/