Lekcje o depresji

Działania edukacyjne z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Spotkania z młodzieżą prowadzone są przez specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego/psychiatrii, w tym przez magistra psychologii lub psychologa klinicznego lub psychoterapeutę lub psychiatrę lub psychiatrę dzieci i młodzieży lub pielęgniarkę.

Działania edukacyjne prowadzone są w grupach 15–25 osobowych. Tematyka zajęć podzielona została na dwa moduły:

  • moduł dotyczący problemu depresji,
  • moduł dotyczący samobójstw.

Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. rodzajów, objawów i leczenia depresji, motywów samobójstw, rozpoznawania zachowań charakterystycznych dla osób planujących samobójstwo oraz skali obydwu problemów.

Czas przeznaczony na omówienie tematów to 3 godziny lekcyjne dla każdej z grup. W celu sprawdzenia wzrostu wiedzy, uczniowie dwukrotnie wypełnią pre-test i post-test, przed i po zakończeniu modułu.

Uchwałą nr 1647/177/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2020 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2020–2022.

Realizację zadania powierzono następującym podmiotom:

  • Centrum Kompetencji Zawodowych „Moja Droga” Monika Figler;
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota;
  • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.;
  • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie;
  • Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.;
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy;
  • Warszawski Szpital dla Dzieci – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
  • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Przeprowadzenie działań od listopada 2020 r. do czerwca 2022 r. planowane jest wśród ponad 11 tysięcy uczniów. W związku z pandemią COVID-19 działania mogą być prowadzone przy zastosowaniu narzędzi teleinformatycznych lub innych systemów łączności.