Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Telefon

22 59 79 900

Adres e-mail

Facebook