A A A

VI Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego

25 września 2023 r. odbędzie się organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego VI Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego, który poświęcony będzie problemowi otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, będących organami prowadzącymi szkół. Podczas spotkania chcemy zwrócić uwagę na problem otyłości wśród dzieci i młodzieży i zachęcić samorządy do podejmowania działań w zakresie: promowania i kształtowania właściwych zachowań zdrowotnych, w tym żywienia zgodnego z aktualnymi wytycznymi żywieniowymi oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej, służących zapobieganiu otyłości i chorobom przewlekłym z nią związanych.

Zgodnie z wynikami badań (COSI), problem nadwagi i otyłości dotyczy niemal co trzeciego 8-latka i co piątego ucznia w wieku 10-16 lat. Badania wskazują, że na występowanie nadwagi i otyłości najbardziej narażeni są uczniowie z województwa mazowieckiego i łódzkiego, najmniej – z województwa śląskiego i świętokrzyskiego. W latach 2014-2018 odsetek młodzieży z nadmierną masą ciała wzrósł z 19,9% do 21,7%. Z kolei raport NFZ „Cukier, otyłość – konsekwencje. Przegląd literatury, szacunki dla Polski” prognozuje w 2025 r. zwiększenie (w porównaniu do 2017 r.) liczby pacjentów chorych na choroby z nią związane, w szczególności wzrostu liczby dorosłych pacjentów z cukrzycą (szacowany wzrost na poziomie 941 tys. pacjentów), nadciśnieniem (349 tys.) i zwyrodnieniem stawu kolanowego (146 tys.).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, o udziale w konferencji decyduje kolejnośc zgłoszeń.

Agenda VI Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego

 

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/