A A A
zamek w Ciechanowie

9 lipca - Mazopiknik w Ciechanowie

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na pierwsze wydarzenie z cyklu Mazopikników, które odbędzie się już 9 lipca br.

dwóch mężczyzn

Rady seniorów ze wsparciem Mazowsza

Dni seniora, szkolenia z narzędzi komputerowych, kampanie prozdrowotne czy aktywizujące osoby starsze – to działania, jakie zrealizuje 35 rad senioralnych z całego województwa. Pomoże w tym samorząd Mazowsza. Łączna wartość wsparcia to niemal 643 tys. zł.

Kolejny sprzęt i aparatura dla miejskich szpitali

Kolejny sprzęt i aparatura dla miejskich szpitali

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w Szpitalu Czerniakowskim uruchomiono właśnie pracownię rezonansu magnetycznego, a Szpital Grochowski otrzymał nowoczesny sprzęt medyczny za ponad 6 mln zł. Ostatnio do obydwu placówek trafiły również nowe karetki do transportu sanitarnego.

czterech medyków

Mazowsze uruchamia stypendia dla przyszłych medyków

Studenci kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu stypendialnego samorządu Mazowsza. Przez 9 miesięcy najlepsi z nich będą otrzymywać stypendium w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie. Nabór wniosków trwa do 20 września br.

pani marszałek

O służbie zdrowia na Mazowszu

Wyzwania stające przed służbą zdrowia były tematem kolejnego spotkania kierowników podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

karteczka na tablicy korkowej

Konkurs ofert - psychoedukacja i wsparcie osób po 50 roku życia oraz ich bliskich w latach 2022-2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego 1025/330/22 z 20 czerwca 2022 roku ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze psychoedukacji i wsparcia osób po 50 roku życia oraz ich bliskich w latach 2022-2023

linia życia i dwie ręce

Otwarcie nowego skrzydła pruszkowskiego szpitala

W ramach unijnego projektu covidowego samorząd Mazowsza przekazał jednostce specjalistyczny sprzęt medyczny o wartości ponad 4 mln zł.

stetoskop oraz długopis leżą na karcie medycznej

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 14 czerwca 2022 r. podjął uchwałę nr 998/329/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023.

formularz aplikacyjny o stypendium

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 14 czerwca 2022 r. podjął uchwałę nr 999/329/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, w roku akademickim 2022/2023.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/