A A A
mózg z zaznczonymi na czerwono zmianami

Operacja pacjenta chorego na pląsawicę Huntingtona w Szpitalu Bródnowskim

3 lutego 2022 r. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim odbyła się druga na skalę Europy operacja pacjenta chorego na pląsawicę Huntingtona. Jest to kolejna pionierska operacja przeprowadzona przez wybitnego profesora Mirosława Ząbka.

mózg

Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia jest chorobą psychiczną , którą charakteryzuje zróżnicowany przebieg i obraz kliniczny. Schizofrenię rozpoznaje się, gdy przez co najmniej sześć miesięcy pacjent przejawia przynajmniej dwa spośród pięciu rodzajów objawów psychotycznych urojenia, zdezorganizowaną mowę, omamy, objawy negatywne, inne wyraźnie nieprawidłowe zachowanie.

grafika reklamująca Budżet Obywatelski Mazowsza

Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza - edycja 2022

 Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza - edycja 2022!

Do dyspozycji mieszkańców jest 25 mln złotych.

Napis Zdrowy Samorząd

V edycja Konkursu Zdrowy Samorząd - trwa głosowanie

Trwa głosowanie w ramach V edycji Konkursu Zdrowy Samorząd. Zachęcamy do głosowania na zadanie Województwa Mazowieckiego pn. "Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"! Głosowanie trwa do 14 lutego 2022 r.

Budynek szpitala

W Otwocku leczą na europejskim poziomie

Wyższy standard obsługi dla pacjentów korzystających z Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości ponad 4,7 mln zł.

Osoby uczestniczące w konferecji prasowej rozpoczynającej kampanię edukacyjną "Daj życie"

Rusza kampania edukacyjna "Daj życie"

56 lat temu miał miejsce pierwszy zakończony sukcesem przeszczep nerki. W rocznicę tego wydarzenia Samorząd Województwa Mazowieckiego inauguruje kampanię edukacyjną pod hasłem „Daj życie”, której celem jest zwiększenie liczby przeszczepów.

kobieta ogłaszająca informację

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego – edycja 2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 129/288/22 z 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2021.

Oferty należy składać od 28 stycznia do 16 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się termin wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Kartka przerwana na pół z rysunkiem misia i smutnego dziecka

Konkurs ofert - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 127/288/22z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.

Oferty należy złożyć w terminie od 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Niebieska wstążka na błękitnym tle

Konkurs ofert - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 131/288/22z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich w latach 2022-2023.

Oferty należy złożyć w terminie od 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/