A A A
Osoby uczestniczące w konferecji prasowej rozpoczynającej kampanię edukacyjną "Daj życie"

Rusza kampania edukacyjna "Daj życie"

56 lat temu miał miejsce pierwszy zakończony sukcesem przeszczep nerki. W rocznicę tego wydarzenia Samorząd Województwa Mazowieckiego inauguruje kampanię edukacyjną pod hasłem „Daj życie”, której celem jest zwiększenie liczby przeszczepów.

kobieta ogłaszająca informację

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego – edycja 2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 129/288/22 z 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2021.

Oferty należy składać od 28 stycznia do 16 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się termin wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Kartka przerwana na pół z rysunkiem misia i smutnego dziecka

Konkurs ofert - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 127/288/22z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.

Oferty należy złożyć w terminie od 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Niebieska wstążka na błękitnym tle

Konkurs ofert - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 131/288/22z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich w latach 2022-2023.

Oferty należy złożyć w terminie od 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Grafika mózgu trzymającego sztangę

Konkurs ofert - edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 126/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych w latach 2022-2023.

Oferty należy złożyć w terminie od 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Szklanka z napojem i lodem, obok blister lekarstw

Konkurs ofert - edukacja i promocja zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 128/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji w 2022 r.

Oferty należy złożyć w terminie od 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

postać mężczyzny stojącego tyłem

II edycja konferencji pn. „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży” - ostatnie wolne miejsca!

23 lutego 2022 r. odbędzie się II edycja konferencji pn. „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży” organizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zostały ostatnie wolne miejsca!

Grupa ludzi

Nowy tomograf dla szpitala w Zwoleniu

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza i Unii Europejskiej do szpitala w Zwoleniu trafił nowoczesny tomograf komputerowy.

pięć osób otwierających pracownię

Nowoczesna pracownia tomograficzna w ostrowskim szpitalu

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza i Unii Europejskiej do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej trafił nowoczesny tomograf komputerowy.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/