A A A
znak zakazu spożywania alkoholu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego 15 czerwca 2021 r. podjął uchwałę nr 916/236/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021-2023.

obraz przedstawia maliny i jagody oraz soki z malin i jagód

Talerz zastąpił piramidę

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny opracował nowe „Zalecenia zdrowego żywienia”. Zalecenia zilustrowano przy pomocy talerza wypełnionego różnorodnymi produktami symbolizującymi proporcje zalecane w codziennej diecie. Pierwsza prezentacja dokumentu odbyła się 17 października 2020 r., podczas V Narodowego Kongresu Żywieniowego.

napis mental health na drewnianych klockach

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Zgodnie z definicją WHO zdrowie psychiczne jest jednym z podstawowych elementów ogólnego zdrowia i oznacza nie tylko brak zaburzeń i choroby, ale także potencjał psychiczny, umożliwiający jednostce zaspokajanie swoich potrzeb, osiąganie sukcesów, czerpanie radości i satysfakcji z życia, zwiększający zdolność rozwoju, uczenia się, radzenia sobie ze zmianami i pokonywania trudności, a także sprzyjający nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi oraz aktywnemu udziałowi w życiu społecznym.

osoba w trakcie fizjoterapii

Konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19”

Zarząd Województwa Mazowieckiego 17 maja 2021 r. podjął uchwałę nr 749/229/21 w sprawie konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19”
na 2021 r.

obraz przedstawia 4 patchworki

Patchwork pamięci

Co roku, w każdą trzecią niedzielę maja, na całym świecie organizowane są wydarzenia dla upamiętnienia wszystkich osób, które zmarły z powodu AIDS. To smutne wydarzenie, które skłania do refleksji. W hołdzie ofiarom tej strasznej choroby, w ten dzień realizowane są rożne wydarzenia. Tradycja wspominania ofiar epidemii AIDS m.in. przez szycie patchworków przetrwała do dzisiaj. „Patchwork 2021” jest kolejną edycją ogólnopolskiego projektu. Gotowy, połączony z elementów patchwork zostanie zaprezentowany na Placu Zamkowym w Warszawie, podczas centralnych obchodów MEMORIAL AIDS DAY, 16 maja 2021 r., o godzinie 12:00.

Lekarz i rentgen całego ciała na niebieskim tle

Konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 714/227/21 z dnia 11 maja 2021 r. ogłosił otwarty konkurs na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021-2023.

Termin składania ofert wyznacza się od 14 maja do 3 czerwca 2021 r. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę w konkursie.

animowana postać krzycząca przez megafon

Konkurs ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021-2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego 4 maja 2021 r. podjął uchwałę nr 669/225/21 w sprawie konkursu ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021-2023.

Dłoń w rękawiczce trzymająca próbówki z krwią.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego"

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 618/224/21 z 27 kwietnia 2021 r. rozstrzygnął konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022.

Biały megafon na niebieskim tle.

Konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 616/224/21 z 27 kwietnia 2021 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji w 2021 r.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/